ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π229_31-03-2022

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π229_31-03-2022 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr