ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π515_13-07-2022

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π515_13-07-2022 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr