ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π509_11-07-2022

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π509_11-07-2022 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr