ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π390_24-05-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π390_24-05-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr