ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π415_31-05-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π415_31-05-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr