ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π425_02-06-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π425_02-06-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr