ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π453_09-06-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π453_09-06-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr