ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π489_23-06-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π489_23-06-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr