ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π568_12-07-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π568_12-07-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr