ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π637_07-08-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π637_07-08-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr