ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π634_03-08-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π634_03-08-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr