ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π640_11-08-2023

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π640_11-08-2023 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr