ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π98_09-02-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π98_09-02-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr