ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π165_07-03-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π165_07-03-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr