ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π197_14-03-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π197_14-03-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr