ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π212_19-03-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π212_19-03-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr