ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π223_22-03-2024

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π223_22-03-2024 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr