Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δ351_26-04-2011)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), προτίθεται να απασχολήσει ένα (1) Συνεργάτη για έκτακτες ανάγκες για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΑΙΤΥ, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όποιος επιλεγεί θα απασχοληθεί με σύμβαση μισθώσεως έργου για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια  με δυνατότητα ανανέωσης.

Σχετικά συννημένα:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΔΙΤΥΣ_Δ351_26-04-2011.docENTYPO AITHSHS EKDHLWSHS ENDIAFERONTOS.DOC