Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δ224/08-03-2011)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων) για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 6: «Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας, Επεκτάσεις και Διαχείριση Περιεχομένου Πληροφοριακού Συστήματος Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ)» του Έργου «Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα», προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων Συνεργατών για έκτακτες ανάγκες και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν με σύμβαση μισθώσεως έργου για συγκεκριμένη  χρονική διάρκεια  και σε κάθε περίπτωση με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη του Υποέργου.

Σχετικά συννημένα:

PROKHRYXH_TEG_D224_08-03-2011.doc

ENTYPO_AITHSHS_EKDHLWSHS_ENDIAFERONTOS