Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δ219/04-03-2011)

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου του Τομέα Στρατηγικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής: «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441), προκηρύσσει την πλήρωση των ακόλουθων θέσεων: ενός (1) οργανωτή καινοτόμων δράσεων ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τριών (3) συμβούλων σχεδιασμού καινοτόμων δράσεων ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, μια (1) θέση επιστήμονα με ειδίκευση στην πληροφορική, ενός (1) junior μηχανικού ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου και ενός (1) Επιστήμονα-συνεργάτη για σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη ενεργειών δημοσιότητας του έργου (7 θέσεις συνολικά) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σχετικά συννημένα:

PROKHRYXH_D219.pdf

ENTYPO_AITHSHS_EKDHLWSHS_ENDIAFERONTOS