Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Δ217/01-03-2011)

Ο Τομέας Δικτυακών Τεχνολογιών του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενου από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης (1) Συνεργάτη Δημοσίου Υπαλλήλου Εκπαιδευτικού, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου : «European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (EGI-InSPIRE)», Grant agreement 261323, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (7o Πρόγραμμα Πλαίσιο).

Όποιος επιλεγεί θα απασχοληθεί με σύμβαση μισθώσεως έργου, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη της πράξης. Το ύψος της αμοιβής θα προσδιοριστεί από το ειδικό αντικείμενο που θα ανατεθεί, την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του υποψηφίου.

Σχετικά συννημένα:

PROKHRYXH_ΤΔΤ_D217_01-03-2011.doc

ENTYPO_AITHSHS_EKDHLWSHS_ENDIAFERONTOS