Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Στο Μητρώο Έκτακτων Συνεργατών του ΕΑΙΤΥ https://mhtrwo-es.cti.gr/ αναρτήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση συνεργατών στην Ερευνητική μονάδα 1 του ΕΑΙΤΥ.

Περισσότερες πληροφορίες

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος