Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Στο Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων του ΕΑΙΤΥ https://mhtrwo-dy.cti.gr/ αναρτήθηκε αναρτήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση συνεργατών δημοσίων υπαλλήλων στον Τομέα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ

Περισσότερες πληροφορίες

Αίτηση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος