ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας & ο Τομέας Ασφάλειας του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενου από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων) προτίθενται να απασχολήσουν δύο (2) Μηχανικούς Η/Υ κ’ Πληροφορικής με σύμβαση μισθώσεως έργου, στα έργα “Τεχνικός Σύμβουλος” & “Simsafety” (χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο Lifelong Learning) & καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες