ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

το Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων του ΕΑΙΤΥ https://mhtrwo-dy.cti.gr/ αναρτήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση Συνεργατών Δημοσίων Υπαλλήλων στην Ερευνητική Μονάδα 1 του ΕΑΙΤΥ.

Περισσότερες πληροφορίες