ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο Μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων του ΕΑΙΤΥ https://mhtrwo-dy.cti.gr/ αναρτήθηκε αναρτήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση συνεργατών δημοσίων υπαλλήλων στον Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών του ΕΑΙΤΥ

Περισσότερες πληροφορίες