ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 648/23.09.16_Προμήθεια Χαρτιού Α4

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ),Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την 28/09/2016, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια χαρτιού Α4 στο πλαίσιο ανταποδοτικότητας προς τα συμμετέχοντα σχολεία της Πιλοτικής Δράσης «Ανακύκλωση χαρτιού από σχολικές μονάδες».

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3.758,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φ. Φώσκολος τηλ.: 2103350709, e-mail: foskolos@cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P648_230916_Promitheia_Xartiou_A4.pdf