Ανακοίνωση προς τους υποψηφίους αναδόχους και κάθε ενδιαφερόμενο της υπ΄αρ. Π355/10.05.2023 διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανίχνευση και καλλιέργεια των ειδικών χαρακτηριστικών του μαθητικού προφίλ

Αναρτηθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ Ενημερωτικό Σημείωμα - Διευκρινιστική Οδηγία

Σχετικά συννημένα:


2350_05_16_Diefkriniseis.pdf