Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την πώληση/διάθεση προς ανακύκλωση παλιών – χρησιμοποιημένων βιβλίων, μαθητικών τετραδίων και χρησιμοποιούμενου λευκού φωτοτυπικού χαρτιού [2587/9-06-2023]

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την πώληση/διάθεση προς ανακύκλωση παλιών – χρησιμοποιημένων βιβλίων, μαθητικών τετραδίων και χρησιμοποιούμενου λευκού φωτοτυπικού χαρτιού [2587/9-06-2023]

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων, προτίθεται να πωλήσει / διαθέσει σε ανάδοχο, υλικό προς ανακύκλωση που περιλαμβάνει παλιά – χρησιμοποιημένα βιβλία, μαθητικά τετράδια και χρησιμοποιούμενο λευκό φωτοτυπικό χαρτί. Το προς ανακύκλωση χαρτί θα συλλέγεται από τον χώρο των ΧΥΤΑ που ανήκουν γεωγραφικά στην περιοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, θα συλλέγεται ανακυκλώσιμο χαρτί από τους ΧΥΤΑ Θήβας, Χαλκίδας, Λαμίας, Άμφισσας και Ιστιαίας.

 

Το συνολικό εκτιμώμενο βάρος του ανακυκλώσιμου χάρτου που αναμένεται να συγκεντρωθεί για το σύνολο των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το χρονικό διάστημα 12 με 22 Ιουνίου 2023, κυμαίνεται μεταξύ 50 και 72 τόνων. Πιο συγκεκριμένα ανά σημείο συλλογής, ΧΥΤΑ Θήβας: 15-22 τόνοι, ΧΥΤΑ Χαλκίδας: 15-22 τόνοι, ΧΥΤΑ Λαμίας: 14-20 τόνοι, ΧΥΤΑ Άμφισσας: 3-4,5 τόνοι και ΧΥΤΑ Ιστιαίας: 3-3,5 τόνοι. Η ως άνω εκτίμηση, λόγω αντικειμενικών συνθηκών, αποτελεί πρόβλεψη, δεν είναι δεσμευτική για το ΙΤΥΕ και τυχόν απόκλιση από το ως άνω εκτιμώμενο βάρος είναι επιτρεπτή.

Το ΙΤΥΕ δεσμεύεται να ενημερώσει σχετικώς τον Ανάδοχο στις 16 Ιουνίου 2023:

α)   για το ακριβές σημείο όπου θα πρέπει να τοποθετηθεί το container για το διάστημα 20-22 Ιουνίου 2023,

β)   για το εκτιμώμενο τονάζ του container.

Η χωρητικότητα του container θα είναι ανάλογη του εκτιμώμενου τονάζ.

Για την υλοποίηση του έργου ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα, θα υπογράψει σύμβαση με το ΙΤΥΕ, διάρκειας ενός (1) μήνα.

Ελάχιστη προσφερόμενη τιμή τόνου: Είναι αποδεκτές οικονομικές προσφορές που δίνουν ελάχιστη τιμή:

  • Εξήντα ευρώ (60,00€) ανά τόνο

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως τις οικονομικές προσφορές τους με email ή fax, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 13/06/2023 και ώρα 15:00, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Τσέντζου, email tsentzos@cti.gr, τηλ: 2103350729, fax: 2103234946.


Σχετικά συννημένα:


20230609_PROSKLISI_ANAKYKLOSIS_CHARTOU.pdf
Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.