ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ/ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΙΩΝ, ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΥ ΤΟΥ ΙΤΥΕ `ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ` ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ [4620/24-11-2023]

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, με την υπ’ αριθμ. 66η/2023-07-11-2023 συνεδρίαση του ΔΣ, θέμα 9.3. «Εισήγηση για αποχαρακτηρισμό και ανακύκλωση παλιών, μη λειτουργικών μεταλλικών εξαρτημάτων και μηχανημάτων από τις Αποθήκες Βιβλίων και Χάρτου του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο», προτίθεται να πωλήσει / διαθέσει σε ανάδοχο υλικό προς ανακύκλωση που περιλαμβάνει παλιά, μη λειτουργικά μεταλλικά εξαρτήματα και μηχανήματα, τα οποία βρίσκονται στις αποθήκες βιβλίων και χάρτου του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, συνολικού εκτιμώμενου βάρους 5.057 κιλών.

Για την υλοποίηση του έργου ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα, θα υπογράψει σύμβαση με το ΙΤΥΕ, διάρκειας ενός (1) μήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα της πρόσκλησης.

 

Ελάχιστη προσφερόμενη τιμή τόνου: Είναι αποδεκτές οικονομικές προσφορές που δίνουν ελάχιστη τιμή έντεκα λεπτά του ευρώ (0,11€) ανά κιλό για τα παλιά, μη λειτουργικά μεταλλικά εξαρτήματα και μηχανήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως τις οικονομικές προσφορές τους με email, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 04/12/2023 και ώρα 15:00, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Τσέντζου, email tsentzos@cti.gr, τηλ: 2103350729.

Υπεύθυνος για την παροχή διευκρινίσεων/πληροφοριών: κ. Τσίρμπας Ευάγγελος, τηλ: 210 5597631, e-mail: tsirmpas@cti.grΛήψη Αρχείων