ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π227_08-03-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π227_08-03-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ [ECHA]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


46_EN.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


4_ENIMEROSI.pdf

ANAKOIΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


446_ENIMEROSI.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π228_08-03-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π228_08-03-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π224_07-03-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π224_07-03-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ & ΑΓΟΡΩΝ [ΕSMA]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


465_EN.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ eu-LISA

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


461_ENI.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ [CEDEFOP]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


460_ENIM.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


46_ENIMEROSI.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


46_ENIME.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π201_06-03-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π201_06-03-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.g

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π218_06-03-2019

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π218_06-03-2019 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ [2] ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ FCH 2 JU - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


459_1645_ENIMEROTIKO.pdf

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


304_ENIMEROSI.pdf