ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π560_21-06-2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

 • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

«An innovative virtual reality educational environment for school physics education»

 

που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Foundation for the Management of European Lifelong Learning Programmes (FMELLP) στo πλαίσιο του Erasmus+, Strategic Partnerships, Key Action 2, Sector: Strategic Partnerships for School Education, με κωδικό έργου 2016-1-CY01-KA201-017371.

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

 • σχεδιασμός και ανάπτυξη τρισδιάστατου εικονικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
 • σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P560ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π556_20-06-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

 

A)   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (EDUCATIONAL METADATA AUTHOR/EDITOR) (Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

B)   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (EDUCATIONAL METADATA AUTHOR/EDITOR) (Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

 

«Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001312.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P556ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π551_20-06-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

     ΕΩΣ  ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

 

  Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

Λειτουργική Υποστήριξη και Συντήρηση της Εφαρμογής για την υποστήριξη της διαδικασίας μεταφοράς μαθητών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

 

-    Ανάπτυξη προσθηκών στην εφαρμογή για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των       δρομολογίων της μεταφοράς μαθητών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

-    Υποστήριξη της λειτουργίας της ως άνω εφαρμογής

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P551ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π452_22-05-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π452_22-05-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


EKPAIDEUSIAXIOMATIKON.docxSOMATAASFALEIAS.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π538_15-06-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

 

A) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (METADATA AGGREGATION OPERATIONS MANAGER) (Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου) - (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

 

«Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001312.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


p538ADA.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τις ανάγκες μετάβασης στη Μάλτα των συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο eTwinning Conference που θα διεξαχθεί στην Μάλτα 26-28 Οκτωβρίου 2017

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στο πλαίσιο του έργου

«Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης e-Twinning 2017-2018 προτίθεται να αναθέσει

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έως 16/06/2017 ημέρα Παρασκευή, σε πρακτορείο

ταξιδίων την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή 15 ατόμων στο Ευρωπαϊκό

Συνέδριο “eTwinning Conference” που θα διεξαχθεί στη Μάλτα 26-28 Οκτωβρίου 2017.

Το εκτιμώμενο κόστος για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών του συνεδρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του έργου «eTwinning 2017-18».

Υπεύθυνη επικοινωνίας : Καπράλου Χρύσα, τηλ : 2610-960.340, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 


Σχετικά συννημένα:


travelservices.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π361_03-05-2017

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π361_03-05-2017 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π517_09-06-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

-      ΕΩΣ MIA (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  SENΙOR (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1)

-      ΕΩΣ ΜΙΑ (1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ MIDDLE (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2)

 

  Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

 

Υλοποίηση νέων υπο-εφαρμογών (ενσωμάτωση νέων εγκυκλίων ΕΦΚΑ) και κάλυψη αυξημένων αναγκών υποστήριξης χρηστών της Μισθοδοσίας του Υπουργείου Παιδείας (ΜΙΣΘ_ΙΤΥΕ_2017)

που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου τα έργα:

 

-   Συμμετοχή στις εργασίες σχεδίασης και υλοποίησης νέων modules σε εφαρμογές του ΥΠΠΕΘ

-   Συλλογή προδιαγραφών για την υλοποίηση νέων modules σε εφαρμογές του ΥΠΠΕΘ (Υπουργείο

     Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)

-    Έλεγχος υλοποίησης νέων modules

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)

 


Σχετικά συννημένα:


P517ADA.pdf

ΦΟΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σχετικά συννημένα:


ETHNIKIASFALEIA.docxANAKOINOSI17870.pdf

Π491/06.06.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «eTwinning ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ

 

 • ΕΩΣ ΕΞΙ (6) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

 

 

στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης

 

 «Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Δράσης eTwinning»,

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κι εντάσσεται στο ευρύτερο χρηματοδοτικό πλαίσιο του προγράμματος «ERASMUS+»

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 

προτίθεται να αναθέσει (σε συνεργάτες που είναι ήδη μέλη της ομάδας Πρεσβευτών της δράσης eTwinning), µε σύμβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, το έργο:

 

 1. αξιολόγηση των ετικετών ποιότητας των εκπαιδευτικών που υλοποιούν συνεργατικά έργα που εκπονούνται στο πλαίσιο της δράσης “eTwinning”

 

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://www.etwinning.gr/survey/index.php/963261/lang-el)

Σχετικά συννημένα:


P491ADA.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ_Π507_08-06-2017

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

 

Α)   ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) (ΠΟΛΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) – (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1 – αριθμός συμβάσεων έως 1)

 

Β)  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ) (ΠΟΛΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)– (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2 – αριθμός συμβάσεων έως 1)

 

 

Γ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)– (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3 – αριθμός συμβάσεων έως 1)

 

 

Δ)  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)  (ΠΟΛΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)– (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4 – αριθμός συμβάσεων έως 1)

 

 

Ε)   ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΕΙ ΜΕ ΕΞΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ5 – αριθμός συμβάσεων έως 1)

  

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

 

«Προσαρμογή και Υποστήριξη Πληροφοριακού Συστήματος Voucher για τις Ανάγκες Υλοποίησης της Πρόσκλησης ΑΝΑΔ22» της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων (29-64 ετών) σε Κλάδους Αιχμής», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων σε Κλάδους Αιχμής» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στo πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5002002, 2016ΣΕ33410021.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P507ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π391_09-05-2017_Κωδικός Αναφοράς Κ2

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π391_09-05-2017 για την ειδικότητα Κ2 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π496_07-06-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ:

 

 • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΜΠΕΙΡΟ διδακτορα επιστημονα πληροφορικησ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ),
 • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ2) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ διδακτορα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ),
 • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ3) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ),
 • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ4) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΜΠΕΙΡΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ και IoT (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ),
 • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ5) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ&ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ) KAI
 • ΕΩΣ ΜΙΑ (1) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ6) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ)

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«LINCOLN-Lean Innovative Connected Vessels»

 

που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 – Grand Agreement No. 727982

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο/α:

 

 • Συντονισμός και επιστημονική καθοδήγηση της ομάδας έργου στον προσδιορισμό των τεχνολογικών και επιχειρηματικών απαιτήσεων των πληροφοριακών συστημάτων που θα σχεδιαστούν στα πλαίσια του έργου, συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου (WP1 & WP2).
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και προγραμματισμός του υποσυστήματος λογισμικού για την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών από τους αισθητήρες, σχεδιασμός, Ανάπτυξη και προγραμματισμός υποσυστήματος παραγωγής προειδοποιήσεων και αυτοματοποιημένων αναφορών με βάση τα αποτελέσματα του υποσυστήματος πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών (WP3).
 • Σχεδιασμός των απαιτήσεων της ΙΤ πλατφόρμας για τη συλλογή δεδομένων στο σκάφος, προσαρμογή των απαιτήσεων στα σχεδιαστικά εργαλεία, ενσωμάτωση  τεχνικών IoT, προσδιορισμός υλικού και λογισμικού του i-Captain με βάση τις απαιτήσεις του πρωτοτύπου UMG  και ολοκλήρωση του συστήματος  (WP2 & WP3).
 • Σχεδίαση και υλοποίηση ευφυούς υποσυστήματος για την πρόβλεψη καιρικών συνθηκών (portweather) με χρήση προηγμένων τεχνικών μηχανικής μάθησης, ενσωμάτωσης της portweather εφαρμογής, χρησιμοποιώντας  IoT τεχνικές στο συνολικό δίκτυο διαχείρισης πληροφοριών, σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος οπτικοποίησης δεδομένων. Ανάλυση πειραματικών αποτελεσμάτων  και δοκιμών του τελικού ολοκληρωμένου συστήματος (WP3 & WP5).
 • Αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου και σχέδιο δράσης εμπορικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων. Δράσεις επικοινωνίας για την προώθηση & διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Οργάνωση της διαδικασίας εκπαίδευσης στο υποσύστημα portweather και υποστήριξη ερευνητικής ομάδας ( WP6).
 • Υποστήριξη ομάδας έργου στη οικονομική διαχείριση & οργάνωση και στη σύνταξη παραδοτέων, καθώς και στις εκθέσεις αναφοράς οικονομικού αντικειμένου και στη χρήση του Συστήματος Διαχείρισης τoυ ΙΤΥΕ (WP1).

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: (http://aitisi.cti.gr)


Σχετικά συννημένα:


P496ADA.pdf

Πρόσκληση για ανάληψη έργου προς τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Υποέργου 1 της Πράξης Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων_Π494_06-06-2017

Π494_06-06-2017

Κοινοποίηση : 

 • Καθ. Πολυχρόνης Κυνηγός
 • Καθ. Αναστάσιος Μικρόπουλος
 • Δρ. Αρμόδιος Τσιβάς
 • Αναπλ. Καθ. Βασιλική Μητσικοπούλου 
 • Αναπλ. Καθ. Αικατερίνη Κλωνάρη
 • Αναπλ. Καθ. Σμαράγδα Χρυσοστόμου
 • Καθ. Αθανάσιος Τζιμογιάννης
 • Επικ. Καθ. Βασιλική Μητροπούλου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για ανάληψη έργου προς τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Υποέργου 1 της Πράξης «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001312

 Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τoν υπ’ αρ. 3966 / 24.5.2011 [ΦΕΚ A’ 118 / 24.5.2011] νόμο του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρ/κών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»
 2. Tην υπ’αρ. 180682 / Γ1 / 27.10.2016 [ΦΕΚ 585-ΥΟΔΔ / 01.11.2016] Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων  περί «Ορισμού Προέδρου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
 3. Tην υπ’ αρ. 4221/Γ1/11.01.2017 [ΦΕΚ 10-ΥΟΔΔ / 16.01.2017] Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων περί «Συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.)», όπως σφάλματα αυτής διορθώθηκαν με καταχώριση στο ΦΕΚ 59-ΥΟΔΔ / 08.02.2017
 4. Τις  υπ’ αριθμ.  1/2017/18.01.2017 και 4/2017/02.03.2017  Αποφάσεις του ΔΣ του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  περί «Παροχής εξουσιοδοτήσεων από το ΔΣ»
 5. Την υπ’αριθμ. 7422/08.03.2017 (ΑΔΑ: 6ΖΠΓ465ΧΙ8-ΤΕΜ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001312
 6. Την με αριθμ. 265/27.3.2017 (ΑΔΑ: Ω5ΤΞ46941Δ-ΘΝΙ) Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων»
 7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 689/06.06.2017 εισήγηση της Υπεύθυνης Πράξης

 

Καλούμε

 τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Υποέργου 1 της Πράξης, όπως ορίστηκαν στην Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης:

 1. Καθ. Πολυχρόνης Κυνηγός (Μαθηματικά)
 2. Καθ. Αναστάσιος Μικρόπουλος (Φυσικές Επιστήμες)
 3. Δρ. Αρμόδιος Τσιβάς (Ιστορία)
 4. Αναπλ. Καθ. Βασιλική Μητσικοπούλου  (Ξένες Γλώσσες)
 5. Αναπλ. Καθ. Αικατερίνη Κλωνάρη (Γεωγραφία)
 6. Αναπλ. Καθ. Σμαράγδα Χρυσοστόμου (Αισθητική Αγωγή)
 7. Καθ. Αθανάσιος Τζιμογιάννης (Πληροφορική)
 8. Επικ. Καθ. Βασιλική Μητροπούλου (Θρησκευτικά)

 

 

να υποβάλλουν εγγράφως στο πρωτόκολλο του ΙΤΥΕ τις προτάσεις τους για ανάληψη έργου ή τμημάτων αυτού, όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο «Προς Ανάθεση Έργο», για τα γνωστικά αντικείμενα / θεματικές περιοχές ευθύνης τους, έως την 21/06/2017, υπόψη κ. Ελίνας Μεγάλου

Σχετικά συννημένα:


P494.pdf