ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1199_13-11-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1199_13-11-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΥΛΟΥ [ΕΑSO]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


40730_ENIMEROSI.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1207_14-11-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1207_14-11-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1184_12-11-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1184_12-11-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1157_06-11-2018_K2,K3,K4

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1157_06-11-2018_K2,K3,K4 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1181_09-11-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1181_09-11-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1203_13-11-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1203_13-11-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1192_12-11-2018

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1192_12-11-2018 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


39734_ENIMEROSI.pdf

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


42735_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ [ΕΑSO]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


40731_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


43058_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


87470_ENIMEROSI.pdf87468_ENIMEROSI.pdf87469_ENIMEROSI.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ECSEL

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


34688_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΜΥΝΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


39736_ENIMEROSI.pdf