You are here:Home/SERVICES AND ACTIVITIES/Research Projects/Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Κατάρτισης

Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (12)

Dicode Το Dicode στοχεύει στη διευκόλυνση και την ενίσχυση της συνεργασίας και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε περίπλοκα περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από υπερσυσσώρευση δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, το έργο αξιοποιεί και επεκτείνει τις πλέον σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες για τη στοχευμένη αναζήτηση, ανάλυση και συγκεντρωτική θεώρηση δεδομένων τεραστίου όγκου…

SLOT: Sectorial Learning Outcomes Transparency Σκοπός του έργου είναι να προτείνει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο καθορισμού μαθησιακών αποτελεσμάτων, για την υποστήριξη της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των προσόντων μεταξύ των διαφόρων συστημάτων. Επιπλέον, για μια ομοιόμορφη εφαρμογή του ECVET στην Ευρώπη, το SLOT εστιάζει στον προσδιορισμό μαθησιακών αποτελεσμάτων για την ΕΕΚ…

Page 2 of 2