ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1721)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

« pAssengeRs and loGistics information Exchange System ARGES »

το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγράμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα -Ιταλία 2007-2013 (με χρηματοδότηση 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 25% Εθνικοί πόροι)» με Κωδικό Συμβολαίου I5.22.01.  (Έναρξη: 1/10/2013- Λήξη: 30/09/2015).

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  1. Οργάνωση της διαδικασίας εφαρμογής της Directive 2010/65/EC για τους ελληνικούς λιμένες που συμμετέχουν στον έργο, καθορισμός μεθοδολογίας σχεδίασης για την  ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων των ελληνικών λιμένων (ΠΕ3) Οργάνωση της μεθοδολογίας και διαδικασίας για την επέκταση, προσαρμογή και δημιουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Ηγουμενίτσας , Οργάνωση της διαδικασίας μεταφοράς και προσαρμογής  των λιμενικών πληροφοριακών υπηρεσιών κύρια για τους επιβάτες (ΠΕ4) (έως 1 σύμβαση)
  2. Σχεδιασμός της διεπαφής για την ελληνική πλευρά για τον  ενιαίο πληροφοριακό κόμβο (single window) που θα υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών  μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των λιμένων Ηγουμενίτσας και Μπάρι, ως module του TAPIN (ΠΕ3) Σχεδιασμός της διαδικασίας σχεδίασης και δημιουργίας του πληροφοριακού συστήματος λιμένος Πατρών, σχεδιασμός καινοτόμων υπηρεσιών για την προσωποποιημένη ενημέρωση των επιβατών μέσω κινητών συσκευών με αξιοποίηση προσεγγίσεων κοινωνικών δικτύων.  (ΠΕ4)  (έως 1 σύμβαση)
  3. Συμμετοχή στην σχεδίαση και υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής που θα εφαρμόσει την οδηγία 2010/65/EC, σχεδιασμός των απαιτήσεων της  ενιαίας διεπαφή για τα ελληνικά και ιταλικά πλοία ακτοφυλακής, κύρια για θέματα και εφαρμογές GIS (ΠΕ3) Μελέτη, σχεδίαση μεθοδολογίας και ανάπτυξη ενός συστήματος για την πρόβλεψη του καιρού κύρια στις περιοχές των εμπλεκόμενων λιμανιών (ΠΕ6) (έως 1 σύμβαση)
  4. Οργάνωση, σχεδιασμός και υποστήριξη διαχειριστικών δραστηριοτήτων έργου, επικοινωνία με εταίρους για διαχειριστικά & οργανωτικά θέματα και ιδιαίτερα με τον συντονιστή εταίρο, καθώς και με την Διαχειριστική Αρχή. Υποστήριξη της ομάδας υλοποίησης σε θέματα διοικητικής οργάνωσης, συλλογής και καταγραφής στοιχείων δράσεων της   (ΠΕ1)  Οργάνωση προβολής έργου, προετοιμασία και προώθηση αποτελεσμάτων έργου (ΠΕ2) Υποστήριξη της ερευνητικής ομάδας για θέματα διοικητικής φύσεως, προετοιμασία και επιμέλεια τεχνικών αναφορών, (ΠΕ3) (έως 1 σύμβαση)
  5. Οργάνωση της διαδικασίας σχεδιασμού και υλοποίησης της διεπαφής επικοινωνίας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των ελληνικών λιμένων με εκείνων της Ιταλίας. Σχεδιασμός του Αδριατικού διασυνοριακού Κόμβου επικοινωνίας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων λιμένων από τις δύο χώρες (ΠΕ3) Σχεδιασμός και μεθοδολογία δημιουργίας και ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Λιμένων Κέρκυρας και σχεδιασμός της διαδικασίας ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων πληροφοριακών συστημάτων εντός του Ενιαίου Πληροφοριακού Κόμβου Αδριατικής,  (ΠΕ4) (έως 1 σύμβαση)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP1721.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

Εχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1311

στην ιστοσελίδα των προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

 

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1294

στην ιστοσελίδα των προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1373)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ     

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Georeferencing Resources for Environment oriented and Telecommunication-based Applications - GRETA», (κωδ. Ι1.32.12),

το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».  (Έναρξη: 1/1/2012- Λήξη: 31/3/2014).

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

Τεχνικός έλεγχος της υλοποίησης εφαρμογών πάνω από κινητές συσκευές τις οποίες υλοποιεί το ΙΤΥΕ στα πλαίσια του ΠΕ5 του έργου 

Υλοποίηση δράσεων προβολής αποτελεσμάτων της συμμετοχής του ΙΤΥΕ στο έργο (στα πλαίσια του ΠΕ2 του έργου).

(έως 1 σύμβαση)

Σχεδιασμός και υλοποίηση modules των www και mobile εφαρμογών που αναπτύσσει το ΙΤΥΕ στα πλαίσια του ΠΕ5 του έργου (έως 1 σύμβαση)

Υλοποίηση www και mobile εφαρμογών (στα πλαίσια του ΠΕ5 του έργου) (έως 1 σύμβαση)

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


ADAP1373.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1374)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

 ”Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης”

 το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με κωδικό Πράξης 217118, που συγχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  1. Ανάπτυξη και προσαρμογή λογισμικού στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων της πράξης και λειτουργική και τεχνική υποστήριξη των χρηστών της Διανομής Ασφαλείας
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


ADAP1374v.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1357)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Έμπειρου συνεργάτη επιστήμονα μηχανικού Η/Υ κ΄ Πληροφορικής ΚΑΙ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Συνεργάτη επιστήμονα μηχανικού Η/Υ κ΄ Πληροφορικής

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Διοικητική Μεταρρύθμιση» (απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 890/14-04-2011, ΑΔΑ: 4ΑΓΓΚ-Ω5) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 331929.

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

  1. – Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας για την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν σε μαθητές, προσωπικό και δομές της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης (στα πλαίσια των πακέτων εργασίας ΠΕ2 και ΠΕ3 του έργου)

-       Λειτουργική υποστήριξη χρηστών (στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ6 του έργου)

(1 σύμβαση)

  1.  – Ανάπτυξη μηχανισμών διαλειτουργίας καθώς και επιπλέον λειτουργικότητας για την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν σε μαθητές, προσωπικό και δομές της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης καθώς και της μη-τυπικής εκπαίδευσης (στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ5 του έργου)

-       Λειτουργική υποστήριξη χρηστών (στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ6 του έργου)

(1 σύμβαση)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


ADAP1357.pdf