ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π794_12-10-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π794_12-10-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π781_08-01-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π781_08-01-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π766_05-10-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π766_05-10-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π764_02-10-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π764_02-10-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π763_02-10-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π763_02-10-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π761_01-10-2020

Έχει αναρτηθεί το πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π761_01-10-2020 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr