ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


48.pdf