ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Π263/01.04.2024, ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΗΔΗΣ: 347205)

Διευκρινίσεις επί υποβληθέντος αιτήματος παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τη Διακήρυξη για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων LED στην Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ-‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’» (Π263/01.04.2024, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 347205)

βλ. https://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/5324-

Τίτλος Σύμβασης : “ Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων LED   στην Αποθήκη Βιβλίων του ΙΤΥΕ-‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’ ”.

Αρμόδιος για πληροφορίες: Άγγελος Τσίρμπας, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105597631, Ε-mail: tsirmpas@cti.gr

 

 

 



Λήψη Αρχείων