ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π387/29.04.2024, ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΗΔΗΣ 349512

Διευκρινίσεις επί υποβληθέντων αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων σχετικά με τη Διακήρυξη του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού myschool» στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος myschool με προμήθεια εξοπλισμού» (MIS/ΟΠΣ 5223319)

(Π387/29.04.2024, Αρ. διαγωνισμού στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ: 349512)

βλ. https://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/5368-

Τίτλος Σύμβασης : “ Προμήθεια εξοπλισμού myschool ”.

 


Σχετικά συννημένα:


1539_28.05.2024.pdf