ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


50762_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ [ΕU-LISA]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


21487_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


117810_ENIMEROSI.pdf

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ [ΣΕΠ]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


24334_ENIMEROSI.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


22953_ENIMEROSI.pdf