Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γεν. Δ/νσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


1732.pdf

Aνακοίνωση - Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Συντονισμού της Δ/νσης Συντονισμού της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


6322.pdf

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου [ΕΑSO]

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


32858.pdf