Παροχή διευκρινήσεων για το Διαγωνισμό με αριθμ. Διακήρυξης Π 954/30.08.2013)

Παροχή διευκρινήσεων για το Διαγωνισμό «Προμήθεια (με αγορά) Χάρτου Λευκού Εκτυπώσεων σε Φύλλα και σε Ρόλλους και Χάρτου Velvet Εξωφύλλων για την Παραγωγή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού έτους 2014-15» (Διακήρυξη Π 954/30.08.2013)

Λήψη Αρχείων

Ανάρτηση Πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την προκήρυξη/ανακοίνωση της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ1/2013 του ΙΤΥΕ

Ανάρτηση Πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την προκήρυξη/ανακοίνωση της υπ΄αριθμ. ΣΟΧ1/2013 του ΙΤΥΕ.

Κατάταξη υποψηφίων για τις θέσεις με κωδικούς: 101, 102, 103, 104 και 105.

Aκολουθούν οι πίνακες για τις παραπάνω θέσεις στα αντίστοιχα αρχεία.


Σχετικά συννημένα:


KODIKOS-THESIS_101.pdfKODIKOS-THESIS_102.pdfKODIKOS-THESIS_103.pdfKODIKOS-THESIS_104.pdfKODIKOS-THESIS_105.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1174)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ

 στο πλαίσιο υλοποίησης της έργου:

«GN3Plus – Multi – Gigabit European Research and Education Network and Associated Services»

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Συμμετοχή στην:
 • Ανάπτυξη ή / και προσαρμογή λογισμικού για την υπηρεσία δικτυακών υποδομών δοκιμών ως υπηρεσία (TaaS)
 • Ολοκλήρωση του λογισμικού και των κατάλληλων εργαλείων σε σουίτα λογισμικού
 • Ανάπτυυξη προγραμματιστικών διεπαφών (API)
 • Ανάπτυξη πρωτοκόλλων για την υλοποίηση της υπηρεσίας

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr.


Σχετικά συννημένα:


ADA1174.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1173)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ.

 

 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

«Foundational Research on MULTIlevel comPLEX networks and systems (MULTIPLEX)»

το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του 7ου Κοινοτικού Πλαισίου

FP7-ICT-2011-8  Grant Agreement No 317532

 το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Ερευνα σε θεμελιώδη ζητήματα της δομής και τοπολογίας πολύπλοκων συστημάτων και σε δυναμικές πολυεπίπεδων πολύπλοκων δικτύων. (έως 1 σύμβαση)

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr.


Σχετικά συννημένα:


ADA1173.pdf

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για τη Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2014-15

Τίτλος Σύμβασης  : Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2014-15 

Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης: Υπηρεσίες Οργάνωσης και Διανομής Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2014-15

Προϋπολογισμός : €580.000,00  πλέον Φ.Π.Α. 23% €133.400,00 ήτοι συνολική δαπάνη €713.400,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Πάρης Μπάγιας , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Λήψη Αρχείων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π951, 27.08.2013 Αναβάθμιση της κεντρικής δικτυακής υποδομής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εκδόθηκαν σήμερα 15/10/2013 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ για τον 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Π951, 27.08.2013

«Αναβάθμιση της κεντρικής δικτυακής υποδομής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

 

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα του τεύχους του διαγωνισμού και αναρτήθηκαν στο σύνδεσμο της Προκηρυξης όπου παρέχεται και το τεύχους του διαγωνισμού:

 http://www.cti.gr/el/news-el/tenders-el/1555

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καλεί εταιρείες που παρέχουν Επαγγελματικές υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 22 Οκτωβρίου 2013 , προκειμένου να καταρτίσει κατάλογο εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Σχετικά συννημένα:

P1166_2013.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Π 1142)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ  ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:


« DigiSkills: Network for the enhancement of Digital competence skills »


το οποίο έχει ενταχθεί στο KA3 Multilateral networks: Development of Innovative ICT-Based Content, Services, Pedagogies and Practice for Lifelong Learning (Project Reference Number: 531300-LLP-1-2012-1-GR-KA3-KA3NW).  (Έναρξη: 1/12/2012- Λήξη: 30/11/2015).


 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

 προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 1. Ανάπτυξη λογισμικού στα πλαίσια του σχεδιασμού και την υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Digiskills αποθετηρίου (ΠΕ3 του έργου) και αξιολόγηση της εφαρμογής του (ΠΕ5 του έργου) (έως 1 σύμβαση)

 2. Συντήρηση λογισμικού και λειτουργική και τεχνική υποστήριξη χρηστών στα πλαίσια της διαδικασίας τεχνικής εφαρμογής του Digiskills αποθετηρίου (ΠΕ4 του έργου) (έως 1 σύμβαση)


Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr.


Σχετικά συννημένα:


P1142.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την Παρασκευή 11/10/2013, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την παραγωγή των κάτωθι εκπαιδευτικών πακέτων : • Βιβλίο σε κλασέρ Alpha English (περιλαμβάνει CD) σε 750 αντίτυπα   

 • Βιβλίο σε κλασέρ Beta English (περιλαμβάνει 2 CDs) σε 750 αντίτυπα   

 • Τετράδιο εργασιών Magic Book 2 σε 3.000 αντίτυπα


 


Προϋπολογισμός ανάθεσης


Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης είναι 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ.


Πληροφορίες : Α. Δημοπούλου, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Λήψη Αρχείων

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Διακίνησης Εμπορευμάτων Αποθήκης και Διαλογής και Ανασυσκευασίας Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2014-15.

Τίτλος – Αντικείμενο της σύμβασης : Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διακίνησης Εμπορευμάτων Αποθήκης και Διαλογής και Ανασυσκευασίας  Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους  2014-15.


Προϋπολογισμός : €800.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 23,00% (ΦΠΑ: €184.000,00, προϋπολογισμός  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: €984.000,00) 


 


Υπεύθυνος επικοινωνίας : Δημήτρης Σοφοτάσιος , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


 


Λήψη Αρχείων

Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για τη Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2014-15

Τίτλος : Διανομή των Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2014-15 


Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης: Υπηρεσίες Οργάνωσης και Διανομής Διδακτικών Βιβλίων Σχολικού Έτους 2014-15


Προϋπολογισμός : €580.000,00  πλέον Φ.Π.Α. 23% €133.400,00 ήτοι συνολική δαπάνη €713.400,00  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 


Ημερομηνία Λήξης διαβούλευσης : Τετάρτη 09/10/2013


 


Υπεύθυνος επικοινωνίας : Πάρης Μπάγιας , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


 Λήψη Αρχείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ., μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προτίθεται εως τις 4/10/2013 να αναθέσει, με διαπραγμάτευση, την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για τη σύνταξη ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατά Αποφάσεων Δημοσιονομικών Διορθώσεων που επιβλήθηκαν σε συγχρηματοδοτούμενη πράξη ΕΣΠΑ της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΙΤΥΕ.

Σχετικά συννημένα:

P1112_01_10_2013.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ (Β’ ΦΑΣΗ)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την Παρασκευή 27/09/2013, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο ταχυμεταφορών τη διανομή βιβλίων για παιδιά με αμβλυωπία σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας (Β’ φάση διανομής).


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν οικονομική προσφορά μέχρι  την Παρασκευή 27/09/2013.


 


Υπεύθυνος επικοινωνίαςκα. Μαρία Αρβανίτη, τηλ: 210 3350600.


 


Λήψη Αρχείων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (υλικό και λογισμικό)_Π1098_23_09_2013

Τίτλος Διαγωνισμού : Προμήθεια εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) για τις ανάγκες της πράξης


Τίτλος έργου  : Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , Απόφαση Ένταξης 890/14.04.2011, για τις ανάγκες της πράξης» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» η οποία είναι ενταγμένη στο ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 2007-2013.


Προϋπολογισμός : €420.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 341.463,41 - ΦΠΑ: € 78.536,59)


  Υπεύθυνος επικοινωνίας : Βασίλης Δελής , E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Ανακοίνωση 2013-11-13:

Ακολουθούν οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π1098, 23.09.2013

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ):

4125_12_11_13_Paroxi_Diefkriniseon.doc

 

Για να παραλάβετε το Τεύχος της Διακήρυξης επιλέξτε παρακάτω:

 Λήψη Αρχείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π1074/18-09-2013

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων», της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441, προτίθεται έως την 01/10/2013 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια τεσσάρων (4) ipads και  τεσσάρων (4) ipads mini (διαφόρων μοντέλων) και αντίστοιχων θηκών

Σχετικά συννημένα:

P1074_18_09_13.PDF