ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Προμήθεια Ανυψωτικού Μηχανήματος για την Υποστήριξη Λειτουργίας των Αποθηκών του ΙΤΥΕ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο των απαιτήσεων υποστήριξης της λειτουργίας της αποθήκης διδακτικών βιβλίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού μηχανήματος.

 

Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά στην προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού μηχανήματος εποχούμενου χειριστή τύπου Reach Truck καθώς και την παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης και εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών με σκοπό την υποστήριξη λειτουργίας της αποθήκης διδακτικών βιβλίων. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια είδους καθώς και οι απαιτήσεις παροχής των συνοδευτικών υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της επισυναπτόμενης Πρόσκλησης.

Ο ζητούμενος εξοπλισμός θα παραδοθεί στην αποθήκη βιβλίων του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», στον Ασπρόπυργο Αττικής, Θέση Κύριλλος (2 πεύκα) – Συγκρότημα ΝΟΕ.

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που παρατίθενται στο τέλος της επισυναπτόμενης Πρόσκλησης.

 

Προϋπολογισμός Προμήθειας

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00 € (τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Προσφορά που δίνει συνολική τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό θα απορρίπτεται.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

 

Άλλες Πληροφορίες

Για διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο των αποθηκών του ΙΤΥΕ, κ. Φραγκίσκο Φώσκολο, τηλ.: 210 3350709, φαξ: 210 3222135.


Σχετικά συννημένα:


P1447_221214_SynoptikosDiagonismos_AnypsotikoMixanima.docxP1447_221214_SynoptikosDiagonismos_AnypsotikoMixanima.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1167_04-11-2014

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1167_04-11-2014 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες καθαριότητας των χώρων του κτιρίου «Δ. Μαρίτσας» (Πανεπιστημιούπολη Πάτρας), προτίθεται έως τις 30/12/2014 να προμηθευτεί Υλικά Καθαριότητας & Υγιεινής.

 

Τα υπό προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα της επισυναπτόμενης Πρόσκλησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 6.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Λένα Γουρδούπη, τηλ/νο επικοινωνίας: 2610.960.432, e.mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Σχετικά συννημένα:


P1443_221214_ProthesiAnatheis_YlikaKathariotitasMaritsas.docxP1443_221214_ProthesiAnatheis_YlikaKathariotitasMaritsas.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Παροχή Νομικών Υπηρεσιών

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προτίθεται έως τις 24/12/2014, να αναθέσει, με διαπραγμάτευση, την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Εκδόσεων (Διενέργεια Διεθνών Δημόσιων Διαγωνισμών για την Προμήθεια Χάρτου, την Εκτύπωση / Βιβλιοδεσία των σχολικών βιβλίων, την Προμήθεια υπηρεσιών διαλογής και ανασυσκευασίας διδακτικών βιβλίων, την Προμήθεια υπηρεσιών διακίνησης εμπορευμάτων αποθήκης κτλ.), από το στάδιο της σύνταξης προκηρύξεων μέχρι την ανάθεση των σχετικών δημόσιων συμβάσεων.

 

Με βάση τα παραπάνω ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 16.800,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Χ. Μανωλόπουλος  τηλ: 2610 960410


Σχετικά συννημένα:


P1430_191214_ProthesiAnathesis_NomikesYpiresiesEkdoseis_v2.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π933

 

Έχει αναρτηθεί απόφαση ένστασης & πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων της Πρόσκλησης Π933 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1183_11-11-2014

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1183_11-11-2014 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Ταχυμεταφορές Εξωτερικού για το Έτος 2015

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ),  προτίθεται έως την 23/12/2014 να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών εξωτερικού για το διάστημα 01/01/2015-31/12/2015 σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην επισυναπτόμενη Ανακοίνωση.

 

Συνολικός προϋπολογισμός: έως 6.500,00 € (πλέον ΦΠΑ).

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΙΤΥΕ στο τηλέφωνο 2610-960432,  fax: 2610-960392, κα Λ. Γουρδούπη.


Σχετικά συννημένα:


P1382_161214_ProthesiAnathesis_CourierEksoterikou2015.doc

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προαγορά 300 Ανθρωποωρών Μηχανικού Λογισμικού HCM

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.∆, µη κερδοσκοπικού  χαρακτήρα,  προτίθεται  έως  την  23/12/2014  να  αναθέσει  την  παροχή υπηρεσιών  παραμετροποίησης  - υποστήριξης  του Πληροφοριακού  Σύστημα Μισθοδοσίας HCM. Ειδικότερα απαιτείται η προαγορά 300 άνθρωπο-ωρών μηχανικού Λογισμικού HCM για υποστήριξη\παραμετροποίηση για τις ανάγκες του Προγράμματος Μισθοδοσίας του ΙΤΥΕ για το διάστημα 02/01/2015 έως και 31/12/2015.

 

Συνολικός προϋπολογισμός: έως 15.000,00 € (πλέον ΦΠΑ).

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : κα Χ. Καβαλλάρη, τηλ : 2610 960311, fax 2610 960392 


Σχετικά συννημένα:


P1376_161214_ProthesiAnathesis_300OresHCM.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Υπηρεσίες Συντήρησης Ανελκυστήρων στο Κτίριο `Δ. Μαρίτσας`

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες συντήρησης του κτηρίου του ‘Δ. Μαρίτσας’, προτίθεται, έως την 22/12/2014, να αναθέσει δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των τριών (3) ανελκυστήρων (κατασκευαστικού οίκου ALGI) στο κτίριο «Δημ. Μαρίτσας», για χρονικό διάστημα 24 μηνών (1/1/2015-31/12/2016), συνολικού  προϋπολογισμού 7.200,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 

Οι απαιτήσεις από τον συντηρητή και οι προδιαγραφές των υπηρεσιών περιγράφονται στη επισυναπτόμενη Πρόσκληση.

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Δ. Μητρούλιας, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ.: 2610-960221 


Σχετικά συννημένα:


P1372_151214_ProthesiAnathesis_SintirisiAnelkistiron2Eti.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1352_09-12-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΈΜΠΕΙΡΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η/Υ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου:

«Georeferencing Resources for Environment oriented and Telecommunication-based Applications - GRETA», (κωδ. Ι1.32.12)

 

το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013».  (Έναρξη: 1/1/2012- Λήξη: 31/05/2015).

 

το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τις παρακάτω εργασίες:

  1. Τεχνικός έλεγχος και εργασίες βελτιστοποίησης των εφαρμογών πάνω από τον παγκόσμιο ιστό και πάνω από κινητές συσκευές τις οποίες υλοποιεί το ΙΤΥΕ στα πλαίσια του ΠΕ5 του έργο
  2. Υλοποίηση δράσεων προβολής αποτελεσμάτων της συμμετοχής του ΙΤΥΕ στο έργο (στα πλαίσια του ΠΕ2 του έργου).
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr

Σχετικά συννημένα:


P1352ADA.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Παρακολούθηση, Συντήρηση και αναβάθμιση των ολοκληρωμένων συστημάτων διεξαγωγής κληρώσεων Hypergen & Cryptogen», της Διεύθυνσης  Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού,  προτίθεται έως τις 24/12/2014 να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης, την προμήθεια του εξοπλισμού, ο οποίος αναφέρεται στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5.900,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Πατρίκιος Νικόλαος, τηλ. 210-3350600


Σχετικά συννημένα:


P1377_161214_ProthesiAnathesis_PromitheiaYpologiston.pdf

Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δημοσιεύσεις στον Εθνικό Τύπο

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» [ΙΤΥΕ, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων], που εδρεύει στο κτίριο «Δ. Μαρίτσας» καλεί επιχειρήσεις που εκδίδουν ημερήσιες οικονομικές και μη εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έως τις 23/12/2014,  προκειμένου να καταρτίσει κατάλογο εφημερίδων, στις οποίες θα ανατίθεται η δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών.

Περισσότερες λεπτομέρειεςΛήψη Αρχείων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1353_09-12-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου:

“Συμπερασμός σε Τυχαία Μαρκοβιανά Πεδία: Πολυπλοκότητα και Αλγόριθμοι_IMRF”

 

Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ II» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ

                                                              το ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

                                                                               

προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο:

 

  • Διερεύνηση του συσχετισμού της δομικής πολυπλοκότητας του προβλήματος συμπερασμού σε ΤΜΠ με έννοιες που εκφράζουν την ακυκλικότητα του υποκείμενου πρωταρχικού γραφήματος
  •  Διερεύνηση για το κατά πόσον τα φράγματα της πολυπλοκότητας του ΠΙΠ εκφρασμένα με βάση την ακυκλικότητα του υποκείμενου γραφήματος μεταφέρονται στην περίπτωση του ΤΜΠ
  •  Διερεύνηση πολυπλοκότητας  αλγορίθμου Μετάδοσης Διερευνήσεων για ΠΙΠ και συμπερασμό σε ΤΜΠ υπό γενικές πιθανοθεωρητικούς περιορισμούς ακυκλικότητας
  • Διερεύνηση του συσχετισμού πιθανοτικών δομικών ιδιοτήτων με το βαθμό ακυκλικότητας του υποκείμενου πρωταρχικού γραφήματος
  •  Διερεύνηση του συσχετισμού της πολυπλοκότητας του ΜΤΠ με τις συναρτήσεις δυναμικού

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://aitisi.cti.gr


Σχετικά συννημένα:


P1353ADA.pdf

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π1170_04-11-2014

Έχει αναρτηθεί πρακτικό αξιολόγησης της Πρόσκλησης Π1170_04-11-2014 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π932_Κ1

 

Έχει αναρτηθεί απόφαση ένστασης & πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων της Πρόσκλησης Π932 στην ιστοσελίδα των Προσκλήσεων http://aitisi.cti.gr/