Πολιτική για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης στην εργασία

Σύμφωνα με την Υπ’ Αριθμ. Απόφαση 82063/2021 - ΦΕΚ 5059/01.11.2021 εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΙΤΥΕ το συνημμένο κείμενο πολιτικής για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, στο οποίο δηλώνεται η μηδενική ανοχή σε αυτές τις μορφές συμπεριφοράς, προσδιορίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη:

ΙΤΥΕ: Πολιτική για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης στην εργασία

 

Σύμφωνα με την πολιτική τίθονται στη διάθεση της/του καταγγέλλουσας/ καταγγέλλοντος οι εναλλακτικοί τρόποι επώνυμης υποβολής της αναφοράς /καταγγελίας της/του:

  • μέσω αλληλογραφίας στην διεύθυνση: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Κτίριο "Δ. Μαρίτσας", Νίκου Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, 265 04 Ρίο, Τ.Θ. 1382 υπόψη «Επιτροπής Διαχείρισης Καταγγελιών/Συνδέσμου»
  • μέσω e-mail στην ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση του ΙΤΥΕ (stop-mobbing@cti.gr ), στην οποία έχει πρόσβαση μόνο ο Σύνδεσμος  και
  • τηλεφωνικά στην ειδική γραμμή υποστήριξης με εσωτερικό αριθμό κλήσης 311, (καθημερινά 9:00 – 17:00).