Διευθύνσεις ΚτΠ

To Ι.Τ.Υ.Ε., με δεδομένη την εμπειρία που του προσέδωσε η πολύχρονη ενασχόλησή του με την έρευνα των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, αξιοποιήθηκε από το ελληνικό κράτος στην διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης των έργων πληροφορικής του δημόσιου τομέα της χώρας και στην προσπάθεια πληροφοριακού εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης.

Η εμπλοκή του Ι.Τ.Υ.Ε. στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), εστιάζεται στους εξής άξονες δράσης:

  •  Από το 1995 παρέχει επιτυχώς υπηρεσίες τεχνικού και επιστημονικού συμβούλου σε Υπουργεία και φορείς του δημόσιου τομέα της χώρας.
  •  Έχει αναπτύξει πλούσια δραστηριότητα στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης, με την υλοποίηση μεγάλων έργων διαχείρισης ενεργειών επιμόρφωσης.
  •  Έχει διαδραματίσει σημαντικό περιφερειακό ρόλο, με την εμπλοκή του σε έργα περιφερειακής καινοτομίας και ανάπτυξης.


Ο οργανισμός, για να ανταποκριθεί στο ρόλο του στο πλαίσιο των απαιτήσεων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, οργάνωσε την δράση του σε Διευθύνσεις, οι οποίοι εξειδικεύονται σε διακριτό θεματικό αντικείμενο, διαθέτουν κάθετη διάρθρωση, διοίκηση, στελέχωση, υλικές & τεχνολογικές υποδομές αλλά και ταυτόχρονα υψηλό βαθμό συμπληρωματικότητας τόσο μεταξύ τους όσο και με τα υπόλοιπα τμήματά του.