Επικοινωνία

Κτήριο Δ. Μαρίτσας
Κτίριο "Δ. Μαρίτσας", Νίκου ΚαζαντζάκηOur offices in Greece
Πανεπιστημιούπολη Πατρών
265 04 Ριον, Τ.Θ. 1382
Email: info.cti@cti.gr
Τηλ: 2610960300
Φαξ: 2610960490

Γραφεία Αθήνας
Μητροπόλεως 26-28,
Τ.Κ. 105 63 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 50 600, Fax : 210 32 22 135

Αποθήκες ΙΤΥΕ -Ασπροπύργου
Αποθήκες ΙΤΥΕ «Ασπροπύργου»
Θέση Κύριλλος (2 πεύκα) – Συγκρότημα ΝΟΕ
Τηλ.: 210 55 97 594, 210 55 97 586
Fax.: 210 55 97 594