Διευθύνσεις Υποστήριξης

Οι Υποστηρικτικές Διευθύσεις του Ι.Τ.Υ.Ε. λειτουργούν με στόχο την υποστήριξη και αποτελεσματική εκτέλεση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του οργανισμού. Επίσης ασχολούνται με την τεχνική διαχείριση της υπολογιστικής, δικτυακής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής του I.T.Y.E. και την παροχή τεχνικής βοήθειας προς τους χρήστες στις θέσεις εργασίας τους