Δραστηριότητες

Το Ι.Τ.Υ.Ε. είναι σύγχρονος & αποδεδειγμένα αποδοτικός οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων κι έχει σύγχρονη διοικητική δομή & λειτουργία καθώς και έμπειρο & υψηλών επιστημονικών προσόντων προσωπικό. Το Ι.Τ.Υ.Ε. είναι τεχνολογικός πυλώνας για την στήριξη των ΤΠΕ στην παιδεία, είναι αρμόδιο για την έκδοση έντυπου & ηλεκτρονικού υλικού, καθώς και για την διοίκηση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Ταυτόχρονα δε, έχει στους σκοπούς του την βασική & εφαρμοσμένη έρευνα στις ΤΠΕ.

Όλες οι δραστηριότητες του Ι.Τ.Υ.Ε. αναπτύσσονται μέσα από τη λειτουργία των Λειτουργικών Παραγωγικών Μονάδων (Ερευνητικές Μονάδες και Διευθύνσεις της ΚτΠ) και υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες των Λειτουργικών Υποστηρικτικών Μονάδων.