ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΤΥΕ _ ΑΘΗΝΑ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


GRAFEIAATHENS_KATHARISMOS.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΙΤΥΕ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


HLEKTROM.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΙΤΥΕ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


FILAXIKTIRIOU.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ [ΚΗΠΟΥ] ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΤΣΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικά συννημένα:


KIPOS.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΡΙΤΣΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες

Λήψη Αρχείων

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Π48/18.01.2017, για προμήθεια εξοπλισμού

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στα  πλαίσια του έργου «Exploiting Ubiquitous Computing, Mobile Computing and the Internet of Things to promote Science Education (UMI-Sci-Ed)» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του  Προγράμματος Horizon 2020», προτίθεται έως   24/01/2017 ημέρα Τρίτη,  να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την προμήθεια εξοπλισμού  ο οποίος θα αξιοποιηθεί για τις ανάγκες υλοποίησης του  έργου όπως αναλυτικά προβλέπεται στο Grant Agreement.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 6.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Γιάννης Ζαχαράκης τηλ. 2610-369090, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                  Σπυριδούλα Κούνα τηλ:2610 367964, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


PROTHESIANATHESISP48.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 729/30.09.16_Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών στο Πλαίσιο του Έργου eTwinning

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2016», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 11/10/2016 ημέρα Τρίτη να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, σε πρακτορείο ταξιδιών την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών

 

O Προϋπολογισμός ανάθεσης διαμορφώνεται σε 7.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Καπράλου Χρύσα, τηλ: 2610-960.340, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P729_300916_Taxidiotikes_Ypiresies_Etwinning16.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 687_30.09.16_Προμήθεια Υδραυλικών Εξαρτημάτων

Το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”» (Ι.Τ.Υ.Ε.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στο κτίριο ‘Δ.Μαρίτσας’, οδός Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Ρίου-Πάτρας, προτίθεται να αναθέσει απευθείας την προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για την συντήρηση της υποδομής ύδρευσης του κτηρίου ‘Δ. Μαρίτσας’.

 

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και ο ενδεικτικόςπροϋπολογισμός για την προμήθεια ανέρχεται σε 4.500,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από το Ι.Τ.Υ.Ε. έως 12/10/2016.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Διονύσης Καραϊσκάκης, τηλ: 2610-960.379.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P687_300916_Promitheia_Ydravlikwn_Eksartimatwn.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 663/27.09.2016_Υπηρεσίες Διοργάνωσης Συνεδρίου

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε),  Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2016», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 04/10/2016 ημέρα Τρίτη να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδήλωσης σε ξενοδοχείο για τη διεξαγωγή Πανελληνίου συνεδρίου που θα διεξαχθεί στην Πάτρα, 25-27 Νοεμβρίου 2016, με θέμα «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning - Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα».

 

O Προϋπολογισμός ανάθεσης ανέρχεται σε  6.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Καπράλου Χρύσα, τηλ : 2610-960.340, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P663_270916_Ypiresies_Organosis_Synedriou_eTwinning16.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 648/23.09.16_Προμήθεια Χαρτιού Α4

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ),Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την 28/09/2016, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια χαρτιού Α4 στο πλαίσιο ανταποδοτικότητας προς τα συμμετέχοντα σχολεία της Πιλοτικής Δράσης «Ανακύκλωση χαρτιού από σχολικές μονάδες».

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3.758,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φ. Φώσκολος τηλ.: 2103350709, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P648_230916_Promitheia_Xartiou_A4.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 628/19.09.16_Υπηρεσίες Παραγωγής Video

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης Etwinning 2016- ΕΥΥ», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 27/09/2016 ημέρα Τρίτη να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών για την δημιουργία προωθητικού βίντεο.

 

O Προϋπολογισμός ανάθεσης διαμορφώνεται σε 2.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Καπράλου Χρύσα, τηλ: 2610-960.340, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P628_190916_Ypiresies_Paragogis_Video.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 609/08.09.2016_Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2015

Το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”» (Ι.Τ.Υ.Ε.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στο κτίριο «Δ. Μαρίτσας», οδός Ν. Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Ρίου-Πάτρας,  προτίθεται να αναθέσει απευθείας σε εταιρεία που παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 του ΙΤΥΕ.

 

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τις υπηρεσίες του αναδόχου ανέρχεται σε 4.450,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από το Ι.Τ.Υ.Ε. έως 14/09/2016.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας : Δήμητρα Κουτσουρούμπα  τηλ: 2610-960.397


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P690_080916_Orkotos_Logistis_2015.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 588/05.09.2016_Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών στο Πλαίσιο του Έργου eTwinning16

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2016», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 13/09/2016 ημέρα Τρίτη να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως, την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδήλωσης σε τουριστικό γραφείο για την διεξαγωγή συνεδρίου που θα διεξαχθεί από 17 Νοεμβρίου έως 19 Νοεμβρίου 2016 στην Κορινθία, για εκπαιδευτικούς της δράσης eTwinning.

 

O Προϋπολογισμός ανάθεσης για τους Έλληνες συμμετέχοντες (14 άτομα) διαμορφώνεται σε 5.600 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν με e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. μέχρι την 13/09/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Καπράλου Χρύσα, τηλ: 2610-960.340, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P588_050916_Taxidiotikes_Ypiresies_Korinthia_eTwinning16.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 576/30.08.2016_Υπηρεσίες Διανομής Βιβλίων για Μαθητές με Αμβλυωπία 2016-2017

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την 02/09/2016 να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο ταχυμεταφορών τη διανομή βιβλίων μαθητών με αμβλυωπία σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας για το σχολικό έτος 2016-2017.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανάθεσης είναι 14.000,00€ πλέον ΦΠΑ. Προσφορές που υπερβαίνουν το ως άνω όριο απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επισημαίνεται ότι για την κάλυψη τυχόν περαιτέρω, μη δυνάμενων να προβλεφθούν κατά το χρόνο της ανάθεσης, αναγκών, εφόσον απαιτηθεί, θα γίνει ισόποση επέκταση του οικονομικού αντικειμένου, όπως θα ορίζεται στη σύμβαση. Σε καμία περίπτωση η αξία της επέκτασης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης για την κάλυψη των εν λόγω απρόβλεπτων αναγκών δεν θα υπερβαίνει τα 4.000,00 € πλέον ΦΠΑ.  Για την εκτέλεση του έργου δεν χορηγείται προκαταβολή.

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αρβανίτη Μαρία, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P576_300816_Dianomi_Vivliwn_Amvliopes_2016_2017.pdf

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_Π 560/02.08.16_Προμήθεια Εφεδρικού Εξοπλισμού Συντήρησης ΠΣΔ

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), για τις ανάγκες του έργου «Επιχορήγηση φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την υποστήριξη χρηστών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για διάστημα έξι (6) μηνών», Υποέργο 2 «Προμήθεια εφεδρικού εξοπλισμού ΠΣΔ» που χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους, προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για να προμηθευτεί εξοπλισμό λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των κεντρικών υποδομών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και των συνοδευτικών υπηρεσιών είναι 60.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.387,10€, - ΦΠΑ: 11.612,90€).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις κλειστές τεχνοοικονομικές προσφορές τους (ενιαίος κλειστός φάκελος ή συσκευασία) μέχρι την Πέμπτη 8/9/2016 και ώρα 12:00 μ.μ.

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.sch.gr/3312-2015-10-27-13-32-31

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΚΣΕ)

Στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών ενεργειών υλοποίησης της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα,

στο πλαίσιο των διαδικασιών επικαιροποίησης, ανασυγκρότησης και εμπλουτισμού του Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε., προκειμένου να ανταποκρίνεται στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις των επιμορφωτικών προγραμμάτων, δημοσιεύθηκε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η Πρόσκληση απευθύνεται τόσο σε Κ.Σ.Ε. του υφιστάμενου Μητρώου που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο προηγούμενων σχετικών έργων επιμόρφωσης, όσο και σε νέους φορείς που επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατ’ αρχάς ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) http://e-pimorfosi.cti.gr/mis από 26 Ιουλίου 2016 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού κόμβου http://e-pimorfosi.cti.gr → (Επιλογή) Υποστηρικτικές Δομές → (Επιλογή) Help Desk  Έντυπο Υποβολής Ερωτήματος.


Σχετικά συννημένα:


P530_20160726_prosklisi_kse.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 495/18.07.16_Υπηρεσίες Μετάφρασης και Επιμέλειας Κειμένων

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ, Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «S.A.M.E. WORLD Αειφορία | Ευαισθητοποίηση | Κινητοποίηση | Περιβάλλον στην Παγκόσμια Εκπαίδευση» της Διεύθυνσης Στρατηγικής & Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος EuropeAid 2014 “NON-STATE ACTORS AND LOCAL AUTHORITIES IN DEVELOPMENT” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προτίθεται έως τις 25/07/2016 να αναθέσει το αναφερόμενο στην επισυναπτόμενη Απόφαση μεταφραστικό έργο.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης δύναται να ανέλθει έως 2.450,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ελίνα Μεγάλου, τηλ.  210-3350744, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P495_180716_Ypiresies_Metafrasis_Epimeleias_Keimenwn.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 487/12.07.16_Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»  Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Δράσης eTwinning 2016», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς πόρους,  προτίθεται έως 20/7/2016 ημέρα Τετάρτη να αναθέσει, δι’ απευθείας αναθέσεως σε πρακτορείο ταξιδίων την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών για συμμετοχή 19 ατόμων στο Πανευρωπαϊκό συνέδριο που θα διεξαχθεί από 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2016 στη Ρόδο.

 

O Προϋπολογισμός ανάθεσης διαμορφώνεται σε 3.740 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν με e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. μέχρι την 20/7/2016  ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:Καπράλου Χρύσα, τηλ : 2610-960.340, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P487_12072016_Paroxi_Taxidiotiwn_Ypiresiwn_Rodos_Etwinning.pdf

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ_Π 484/11.07.16_Προμήθεια Μηχανήματος Συμπίεσης Ανακυκλώσιμων Υλικών

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και ειδικότερα η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ, προτίθεται έως την 19/07/2016, να αναθέσει, κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ανάδοχο την προμήθεια μηχανήματος συμπίεσης ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτιού / χαρτονιού / stretch film)  για τη αποθήκη βιβλίων του ΙΤΥΕ στον Ασπρόπυργο, θέση Λόφος Κύριλλου.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης και των λοιπών όρων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Φ. Φώσκολος, τηλ: 2103350709, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Σχετικά συννημένα:


ProthesiAnathesis_P484_110716_Promitheia_Mixanimatos_Sympiesis_Anakyklwsimwn_Ylikwn.pdf