Είστε εδώ:Αρχική/Development Projects/PIMMS CAPITAL

PIMMS CAPITAL

Capitalising on Partner Initiatives in Mobility Management Services

Throughout the EU, increased reliance on the car has resulted in high levels of congestion and more pollution, leading to economic, environmental and health problems for our regions and cities. ERDF investment in infrastructure could accelerate this trend if parallel alternative measures are not introduced at the same time. Mobility Management aims to reduce reliance on the car by encouraging travellers to use other modes. It comprises ‘soft’ measures (e.g. information or coordination of existing user services), which enhance the effectiveness of ‘hard’ measures of traffic planning (e.g. new tram lines, new roads and new bike tracks).

But mobility management is new, not very visible, politically risky. It raises questions about administrative competencies: there is no ‘Department of Mobility Management’ anywhere in the EU. Responsibilities are split between functions and between different levels of administration. Many budgets need to be engaged in order for most mobility management actions to be funded – even though they are low-cost. Regions have a crucial lead-role.

So the overall objective of PIMMS CAPITAL is to stimulate modal shift towards more sustainable forms of transport by increasing the implementation of high quality mobility management techniques and policies in European regions. The additional benefit to the regions will be the development of more efficient and free-flowing transport systems, which will contribute to their economic competitiveness.

The partnership comprises 12 regions, 7 represented by their MA, the others by regional organisations specialising in mobility management. 10 Member States are involved. Note: The project has been selected as a "Fast Track" and it will be supported directly by the DG Regio.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Έναρξη: 10ος/2010
  • Λήξη: 12ος/2012
  • Χρηματοδότηση: INTERREG IVC
  • Συνεργάτες: TraffiQ (Leading partner), Hessen DE - RMS, Hessen DE - Basilicata Region, Basilicata IT - Veneto Region, Veneto IT - Treviso Province, Veneto IT - Southern & Eastern Region, Southern & Eastern IE - Regional Council Moravia-Silesia, Moravia-Silesia CZ - Central Transdanubian RDA, Central Transdanubia HU - West Transdanubian RDA, West Transdanubia HU - Centro, West Midlands UK - Worcestershire, West Midlands UK - Patras Municipality, Western Greece EL - Trafikverket, Stockholm SE - Larnaca Municipality, Cyprus CY - Sofia Municipality, Sofia BG

Τελευταία άρθρα από τον/την Διεύθυνση Τηλεματικής & Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ICT-VN GAIA »