Είστε εδώ:Αρχική/Development Projects/Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ)  και Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

Το ITYE στα πλαίσια υλοποίησης της συγκεκριμένης Πράξης, αναπτύσει και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού διαβαθμισμένου και διαφοροποιημένου e-test για το ΚΠΓ σε πλήρη λειτουργία (με τροφοδοτημένα testlets για 6 φυσικές γλώσσες που παράγονται και ενσωματώνονται στο σύστημα από τους φορείς της πράξης 1 της ίδιας πρόσκλησης). Το σύστημα καλύπτει όλον το κύκλο ζωής παραγωγής και χρήσης από εξεταζομένους και βαθμολογητές σε κέντρα εξέτασης e-tests και εφαρμόζεται πιλοτικά σε 5 επιλεγμένα κέντρα εξέτασης.
  • Προσαρμοσμένη πλατφόρμα ασύγχρονης ε.α. εκπαίδευσης για την εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εξεταστών ξένης γλώσσας του ΚΠΓ με ενσωματωμένο υλικό σεμιναρίων που διεξάγονται από απόσταση για την εκπαίδευση των εξεταστών της αγγλικής γλώσσας και την συνολική διαχείριση/διοργάνωση των αντιστοίχων ε.α. εκπαιδευτικών διαδικασιών σε τμήματα εκπαιδευομένων. Το έργο είναι συμπληρωματικό και σε συνέργια με το έργο που αντιστοιχεί στην Πράξη 1 της ίδιας πρόκλησης (79)

Το παρον έργο αναπτύσεται στο πλαίσιο του επιχειρισιακού προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Πρόσθετες Πληροφορίες